Avís Legal

 1. OBJECTE I ACEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús i utilització del lloc web www.anemxfeina.cat (en endavant, LA WEB), del que és titular l’ Associació Empresarial Independent de Catalunya APEF  (en endavant, ANEM X FEINA).

La navegació pel lloc web de ANEM X FEINA t’atribueix la condició d’usuari del mateix i comporta la teva acceptació plena i sense reserves de totes i cadascuna de les condicions publicades en aquest avís legal, advertint que aquestes condicions podran ser modificades sense notificació prèvia per part de ANEM X FEINA, en aquest cas es procedirà a la seva publicació i avís amb la màxima antelació possible.

Per això és recomanable llegir atentament el seu contingut en cas de desitjar accedir i fer ús de la informació i dels serveis oferts des d’aquest lloc web.

L’usuari a més, s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat amb les lleis, i el present Avís Legal, i respondrà enfront a ANEM X FEINA o enfront a tercers, de qualsevols danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquesta obligació.

Qualsevol utilització diferent a l’autoritzada està expressament prohibida, podent ANEM X FEINA denegar o retirar l’accés i el seu ús en qualsevol moment.

 

 1. TITULAR DE LA PÀGINA WEB

D’acord amb el que preveu l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, s’ofereix a l’usuari d’aquesta pàgina web i als òrgans competents, la informació del titular de la mateixa::

 • La seva denominació social és: Associació Empresarial Independent de Catalunya APEF.
 • El seu nom comercial és: ANEM X FEINA.
 • El seu CIF és: G67546655
 • El seu domicili social està a: Carrer Creu Guixera 49, 1-1 de Manresa (08243 BARCELONA).
 • Inscrita a l´Oficina Pública de Registre de la Direcció General de Relacions Laborals i Qualitat en el Treball del Departament de Treball de la Generalitat de Catalunya.

 

Per a comunicar-te amb nosaltres, posem a la teva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

 • Adreça postal: Carrer Creu Guixera 49, 1-1 de Manresa (08243 BARCELONA)
 • Correu electrònic: info@anemxfeina.cat

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i ANEM X FEINA es consideraran eficaces, a tots els efectes, quan es realitzin a través de qualsevol mitjà dels detallats anteriorment.

 

 1. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILIZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït. No obstant, ANEM X FEINA pot condicionar la utilització d’alguns dels serveis oferts a la seva web al previ emplenament del corresponent formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui a ANEM X FEINA i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis de ANEM X FEINA i a no emprar-los per a, entre altres:

 1. Difondre continguts delictius, violents, pornogràfics, racistes, xenòfobs, ofensius, d’apologia del terrorisme o, en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
 2. Introduir a la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, espatllar, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics de ANEM X FEINA o de terceres persones; així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals ANEM X FEINA presta els seus serveis.
 3. Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes informàtics de ANEM X FEINA o de tercers i, en el seu cas, extreure informació.
 4. Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació de ANEM X FEINA o de tercers.
 5. Suplantar la identitat de qualsevol altre usuari.
 6. Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició de, o qualsevol altra forma de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, tret que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.
 7. Recollir dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol classe i comunicacions amb finalitats de venda o unes altres de naturalesa comercial sense que intervingui la seva prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat de la qual pertany a ANEM X FEINA, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden visualitzar els continguts i efectuar, si s’escau, còpies privades autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat de ANEM X FEINA, sense que pugui entendre’s que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari dret algun sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hipervincle no implica en cap cas l’existència de relacions entre ANEM X FEINA i el propietari del lloc web en la qual s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de ANEM X FEINA dels seus continguts o serveis.

ANEM X FEINA no es responsabilitza de l’ús que cada usuari li doni als materials posats a disposició en aquest lloc web ni de les actuacions que realitzi sobre la base dels mateixos.

 

 1. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

ANEM X FEINA exclou, fins a on permet l’ordenament jurídic, qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa derivats de:

 1. a) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels continguts, així com l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició, als quals s’hagi accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
 2. b) La presència de virus o d’altres elements en els continguts que puguin produir alteracions en els sistemes informàtics, documents electrònics o dades dels usuaris.
 3. c) L’incompliment de les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a manera exemplificativa, ANEM X FEINA no es fa responsable de les actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i industrial, secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, ANEM X FEINA declina qualsevol responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web i no sigui gestionada directament pel nostre web màster (administrador del lloc web). La funció dels links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar a l’usuari sobre l’existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els continguts que ofereix aquest lloc web. ANEM X FEINA no garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat dels llocs enllaçats; ni suggereix, convida o recomana la visita als mateixos, per la qual cosa tampoc serà responsable del resultat obtingut. ANEM X FEINA no es responsabilitza de l’establiment d’hipervincles per part de tercers.

 

 1. PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà d’enviar una notificació a ANEM X FEINA, identificant-se degudament i especificar les suposades infraccions.

 

 1. Legislació aplicable i tribunals competents

Totes aquelles qüestions relacionades amb aquesta pàgina web o qualsevol dels seus continguts, es regiran i seran interpretades conforme al present avís legal i la legislació catalana i espanyola. Les parts es sotmetran a la jurisdicció dels Tribunals o Jutjats de Barcelona per a la resolució de qualsevol tipus de discrepància, controvèrsia o litigi que es pogués suscitar entre l’usuari i el Titular per l’ús de la pàgina web, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pugui correspondre legalment.