La pau autonòmica

La pau autonòmica

Els darrers episodis d’inestabilitat del govern de la Generalitat afecten de ple al sector productiu del país, calma n’és un dels ingredients necessaris per afrontar els moments econòmics extremadament difícils que estem vivint.   Desitgem que la...