Aquestes mesures com la gran majoria són aprovades sense consultar als sectors afectats, no són eficients i tenen res o poc abast.

La patronal catalana Anem x Feina demana al Govern de la Generalitat que no apliqui al comerç les mesures del “Pla d’estalvi i gestió energètica en climatització per reduir el consum en el context de la guerra a Ucraïna” perquè les considera ineficients, de poc abast i tornen a fer recaure sobre els comerciants -ja molt maltractats- la responsabilitat econòmica d’aplicar les mesures de tancament automàtic, control de temperatura, etc. I perquè no se’ns ha explicat amb dades els nivells d’estalvi que genera aquest paquet de restriccions.

Limitar a 27ºC com mínim la temperatura interior dels comerços a la ciutat de Lleida i a Gósol no té gaire sentit com tampoc ho té obligar a instal·lar tancaments automàtics quan s’obriran cada vegada que el sensor detecti un moviment i no són necessari per a tots tipus de comerç, demostren la improvisació de les mesures per part de la Moncloa per donar a la desesperada compliment als requeriments de Brussel·les, no ens podem permetre continuar perdent clients ara que començàvem a experimentar una tímida estabilització post pandèmia.

Des de la presidència de la patronal Anem x Feina, Àlex de Azuaje insta a convocar als representants dels sectors afectats i definir estratègies més efectives com la creació de plans de renovació d’aparells electrònics i elèctrics, instal·lacions elèctriques o estudis d’aïllament tèrmic i si no es disposa de capacitat pressupostària tot i tenir augmentat el marge de dèficit per l’any 2023, es podíem realitzar aquestes iniciatives amb càrrec al dèficit fiscal que el govern d’Espanya manté reiteradament amb Catalunya, amb aquestes mesures i acordant tantes d’altres sí que es produiran grans estalvis de consum, són necessàries per adequar els comerços als reptes mig-ambientals del segle XXI i donaríem passes efectives cap a un país europeu modern deslligant-nos de les males praxi a les quals ens tenen acostumats.

Més informació a premsa@anemxfeina.cat