Ha sortit el RD 15/2020 de 21 d’abril, de mesures urgents complementàries per recolzar l’economia i l’ocupació.

Mesures que afecten els lloguers diferents a la vivenda.
Pels autònoms o PIMEs afectats, és a dir, obligats a tancar pel RD 463/2020 de 14 de març o amb una caiguda de la facturació d’un 75% calculat pel més anterior a la sol·licitud.
Mirar el tipus d’arrendador del local:
1. Si arrendador és una empresa, entitat pública o gran tenedor (persona física o jurídica amb més de 10 immobles urbans o superfície construïda de més de 1500 metres quadrats):
      a. S’ha d’acreditar que es pertany a aquest grup mitjançant una declaració responsable on consti que es        compleixen els requisits.
      b. Es disposa d’un més des de l’entrada en vigor del RD, per demanar una moratòria en el pagament del lloguer, d’un màxim de quatre mesos, que s’aplicarà de manera automàtica, sense interessos, i te la fraccionaran dins de les quotes dels propers dos anys.
2. Si és un altre tipus d’arrendador:
    a. S’ha d’acreditar que es pertany a aquest grup mitjançant una declaració responsable on consti que es compleixen els requisits.
    b. Les condicions no queden determinades i no es proposa cap procediment automàtic. Es pot sol·licitar un aplaçament temporal i extraordinari, en el pagament del lloguer sempre que no s’hagi fet amb anterioritat.
     c. Es podrà fer servir la fiança per satisfer lloguers que en cas que es faci, s’haurà de tornar a dipositar en el termini d’un any.
Informació facilitada per GetApartner.