ANEM X FEINA

Com a patronal la nostra funció es representar als empresaris, no fer-los competència deslleial oferint serveis professionals. És per això que la majoria dels serveis els ofereixen els propis associats.

Omplim el buit de patronals que estan a favor de la independència. La defensem com a dret, per que aquest és el millor marc possible per les nostres empreses, disposant de tots els recursos per governar-nos eficientment, evitant els greuges que generen els reiterats incompliments de l’Estat on estem sotmesos. Ser un empresari/a a Catalunya ha de ser un avantatge i no un inconvenient a l’hora de fer negocis. Defensem la independència com un objectiu clau per ampliar les possibilitats de progrés i benestar.

Tan les relacions entre empresari i treballadors com entre patronals i sindicats han d’estar basades en negociar solucions adaptades a la realitat específica de cada sector econòmic. L’empresariat no poden ser executius convertits en interlocutors financers, sinó un col·lectiu que manté estreta relació amb el treball, capaços d’arribar a un pacte social que garanteixi estabilitat i prosperitat, capaços de gestionar els conflictes i buscar-hi solucions. Reflexionar sobre aquesta capacitat de gestionar conflictes, treballant per evitar situacions límit.

En un sistema basat en la cooperació i el consens, abastant al conjunt de l’entramat soci-econòmic, des de el sistema financer, l’industrial o el propi Estat.

El consens i cooperació han d’estar presents en tots els estaments de l’economia, on sindicats i patronals han d’ocupar posicions centrals coordinant salaris i productivitat. La fita ha de ser el augment real del salari i manteniment dels llocs de treball, com a conseqüència del bon funcionament de les empreses. No hem de tenir por en consensuar un sistema amb salaris alts i forta participació sindical, sempre que no posi en posi en perill el funcionament a curt o llarg termini de l’empresa.

Cal exigir un sistema financer capaç de dotar de crèdit a l’abast de tot el teixit empresarial, amb independència de la mida de qui ho demani, permeten assolir a autònoms i petites empreses el millor desenvolupament possible, potenciant l’economia local i el manteniment dels llocs de treball.

No visualitzem models centrats en la maximització de la rendibilitat a curt termini, sinó en les empreses petites i mitjanes amb estructures familiars o semi i plans a llarg termini, forta inversió en la capacitació del personal, alt sentit de la responsabilitat social i mediambiental i fort arrelament a la zona.

Empreses, que malgrat la seva mida, moltes competeixin en el mercat internacional i sent exportadores de productes tecnològics com a conseqüència del coneixement propi i d’una capacitació laboral altament qualificada i lògicament ben pagada. Cal potenciar els sectors que generin valor afegit i permetin crear llocs de treball dignes i ben remunerats, buscant un model que permeti compaginar capitalisme, salaris alts i plena participació laboral.