Està disponible el “Plan para la Transición hacia una nueva normalidad”

Important: cal tenir en compte que la previsió del Ministeri de Sanitat és orientativa i no té caràcter exhaustiu, les decisions i dates concretes sobre l’aixecament de les limitacions establertes es determinaran a través dels instruments jurídic i totes s’aniran adaptant.

Es planteja en quatre fases i en cadascuna es planteja l’activació de determinades activitats. 

Fase 0: 
Termini: del 28 d’abril fins al 10 de maig.

 • Tenir present que el teletreball sempre és preferent si és possible.
 • Comerç minorista i activitats de prestació de serveis:
 1. Obertura d’aquells locals que permetin la cita prèvia per atenció individualitzada dels clients.
 2. Han de garantir la màxima protecció pels clients i treballadors, mascareta i guants en cas de contacte amb el client.
 3. Establir horaris preferents per majors de 65 anys.
 • Restaurants i cafeteries:
 1. No es pot consumir al local sinó menjar per endur.

Fase 1: 
Termini: del 11 de maig fins al 25 de maig.

Comerç minorista i activitats de prestació de serveis:

 1. Obertura generalitzada dels locals, serveis i establiments comercials, excepte els centres comercials.
 2. Aforament limitat al 30% garantint distància mínima de 2 metres entre client (en cas de no ser possible, només un client a dins).
 3. Establir horaris preferents per majors de 65 anys.
 • Restaurants i cafeteries:
 1. Només es poden obrir terrasses limitant l’aforament al 30% de les taules (respecte les permeses en la llicència municipal de l’any anterior).

Fase 2: 
Termini: del 26 de maig al 9 de juny. 


Comerç minorista i activitats de prestació de serveis:

 1. Es manté lo anterior i poden obrir els centres comercials.
 2. Aforament limitat al 40% garantint distància mínima de 2 metres entre client (en cas de no ser possible, només un client a dins).
 3. Establir horaris preferents per majors de 65 anys.
 4. Les acadèmies de formació no reglada poden obrir establint les mesures de distància, higiene i protecció oportunes.
 • Restaurants i cafeteries:
 1. Es manté lo anterior.
 2. Inici del consum dins del local amb servei de taula, amb garantia de separació entre taula i taula (exceptuant discoteques i bars nocturns, que no poden obrir).
 3. Limitació aforament a dins del local del 33%.
 • Centre formatius reglats:
 1. Obertura d’infantil fins a 6 anys, per famílies que puguin acreditar que els progenitors no poden fer teletreball.


Fase 3: 
Termini: del 10 de juny i fins el 24 de juny. 

 • Incorporar protocols de reincorporació a les empreses.
 • Comerç minorista i activitats de prestació de serveis:
 1. Es manté lo anterior.
 2. L’aforament passa al 50% garantint distància mínima de 2 metres entre client.
 • Restaurants i cafeteries:
 1. Es manté lo anterior.
 2. Per les terrasses s’incrementa l’aforament al 50%.
 3. Pels locals s’incrementa l’aforament al 50% garantint la distància entre clients. Es permeten persones sense seure, amb separació mínima de 1,5 metres.
 4. Bars nocturns i discoteques poden obrir amb un aforament màxim del 33%.