Anem x Feina demana l’eliminació d’imposts i quotes d’autònoms, la moratòria en els prèstecs, la protecció dels treballadors, el descompte del 50% en els subministraments bàsics, i el pagament a proveïdors en un màxim de 15 dies, com a resposta a l’actual emergència pel COVID-19

Des d’Anem x Feina entenem que el preu d’aquesta crisi no la poden pagar ni les petites i mitjanes empreses, ni els autònoms, ni tampoc els seus treballadors o la població en general. Tenim clar que el preu d’aquesta crisi l’han d’assumir l’Estat i les grans empreses i oligopolis que s’han lucrat durant lustres a costa d’un teixit empresarial que ara està decidit a plantar-se. És per aquest motiu que proposem les següents mesures en l’àmbit empresarial amb l’objectiu d’amortir l’impacte d’aquesta situació en l’economia productiva:

1.  Aprofitar el 100% del marge de dèficit addicional que el Banc Central Europeu permetrà utilitzar als estats de la UE per ajudar les petites i mitjanes empreses i autònoms a retenir el talent que suposen els seus treballadors, mitjançant el pagament íntegra de les seves nòmines, enlloc de destinar-lo a engreixar la maquinària dels aparells de l’Estat a Madrid i les empreses estatals i paraestatals, i els oligopolis.

2. Bonificar el 100% les quotes d’autònoms, Seguretat Social, IS i IRPF, a compte dels milions compromesos a les disposicions addicionals de l’Estatut de Catalunya i de l’espoli fiscal anual de 21.000 milions d’euros anuals, que sumen més 400.000 milions d’euros en 40 anys.

3. Bancs i entitats financeres en general han d’aplicar una moratòria (aturar la seva activitat) envers el cobrament de préstecs hipotecaris, al consum i d’altres, per evitar la inviabilitat d’empreses, autònoms i ciutadans. Això afectarà bàsicament a hipoteques, medis de locomoció i línies de crèdit comercial. El cost d’aquesta moratòria l’han d’assumir els propis bancs en base al saldo deutor adquirit durant el període de crisi que va implicar un rescat estatal per import superior als 100.000 milions d’euros.

4. Les grans empreses productores de subministraments bàsics com electricitat, aigua, gas, combustibles i xarxes de telecomunicacions haurien d’aplicar un descompte del 50% sobre els consums efectius. Addicionalment, les taxes i imposts associats a les factures d’aquests subministraments haurien de ser ZERO mentre duri aquesta situació d’emergència.

5. Les grans superfícies, establiments alimentaris, farmàcies i d’altres que poden continuar amb la seva activitat, haurien de reduir al mínim els terminis de pagament als seus proveïdors. Recomanem pagaments al comptat o a un màxim de 15 dies.

Recordem a la gent que nosaltres tenim el poder, i tenim l’obligació d’exercir-lo.

Anem x Feina, Empresaris Catalans Independents

15 de març de 2020

Contacte: 630 016 622 / [email protected]

Share This